February 1, 2023

Boys Alpine Skiing -
VS
Lakes Region
2:00pm
Away
Pat's Peak
Girls Alpine Skiing -
VS
Lakes Region
2:00pm
Away
Pat's Peak
Girls Nordic Skiing -
VS
Lakes Region
2:00pm
Home
Playing Fields - Nordic Trail
Boys Nordic Skiing -
VS
SPS Sprints
2:30pm
Home
Playing Fields - Nordic Trail
Girls Hockey - JV
VS
Phillips Academy Exeter
2:45pm
Home
Playing Fields - Ingalls Rink
Boys Hockey - JV
VS
Thayer Academy
3:15pm
Away
Thayer
Girls Basketball - Varsity
VS
Vermont Academy
3:30pm
Home
Playing Fields - Form of 1952 Gymnasium @ AFC
Girls Basketball - JV
VS
Proctor Academy
3:30pm
Away
Proctor Academy
Boys Basketball - Varsity
VS
Phillips Academy Exeter
4:00pm
Away
Phillips Exeter Academy
Boys Basketball - JVA
VS
Phillips Academy Exeter
4:00pm
Away
Phillips Exeter Academy
Boys Hockey - Varsity
VS
New Hampton School
4:00pm
Home
Playing Fields - Gordon Rink