Athletics
Live Stream

Girls Varsity Hockey LIVE

SPS VS. LAWRENCE ACADEMY
Watch the girls varsity hockey team take on Lawrence Academy starting at 3:30 p.m. on Saturday, February 25.
Let's #GoBigRed!